Nieuwsgierigheid is de bron voor positieve verandering

Onderzoek naar klant- en medewerkerstevredenheid en organisatiecultuur

Advies, procesbegeleiding, management coaching

Verbeterprojecten, teamontwikkeling

Meetbaar en doelgericht ontwikkelen van organisaties en teams

Uitgelicht:

Meer tevreden klanten, meer focus en plezier bij medewerkers. Groeien als organisatie of team. Dat vraagt steeds opnieuw om meebewegen met wat er speelt in de omgeving, bij klanten of intern. Steda doet onderzoek onder uw klanten en/of medewerkers om te weten wat er speelt en begeleidt bij het maken van keuzes en het op gang brengen van verandering. Meetbaar en doelgericht verbeteren, daar zijn wij van. Optimistisch, nieuwsgierig, pragmatisch.

Optimistisch

geloof in groei

Er zijn altijd nieuwe kansen om klanten beter te bedienen en werk beter te organiseren.

Nieuwsgierig

bron voor positieve verandering

In een wereld van verandering is het hebben van een open blik cruciaal. Alles begint met luisteren.

Pragmatisch

leren door doen

Vanuit visie gaan handelen. In Doen ligt de ‘proof of the pudding’ en de kans om te leren wat werkt.