Onderzoek en begeleiding
bij verandering en groei
voor dienstverleners

Rust – Vertrouwen – Kracht

Het beste uit jezelf te halen. Groeien als organisatie, team of individu. Dat vraagt altijd weer om veranderen, aanpassen, meebewegen met wat er speelt in de markt of intern. Steda helpt daarbij vanuit verschillende rollen. We bieden onderzoek & advies om de juiste keuzes te maken, we geven als begeleider het veranderproces (mede) vorm en zijn coach voor managers of teams.

Onderzoeker

We brengen de behoeften van uw klanten of stakeholders in kaart en analyseren tevredenheid en drijfveren. Intern meten we welbevinden van medewerkers, organisatiecultuur en hoe het samenwerken loopt. Actiegerichte inzichten, zodat u beter kunt sturen.

Weten wat er speelt, bij klant en medewerkers.

Procesbegeleider

We helpen mee om informatie te duiden, we verhelderen, dagen uit, maken conflicten bespreekbaar. We brengen dynamiek en leggen verbindingen. Als goede partner doen we wat nodig is voor de next-best-step om uw organisatie of team sterker te maken.

Helder maken. Scherp blijven.

Coach

Verandering en groei kan complex zijn, emotioneel, spannend. Er kan van alles spelen. Uiteindelijk draait het om het gedrag van mensen en hun rol in teamverband. We coachen managers. En we begeleiden teams om als team een betekenisvolle stap te zetten.

Ken je zelf. Ontwikkel jezelf.

Sectoren