Nieuwsgierigheid is de bron voor

positieve verandering

Steda onderzoekt en begeleidt bij organisatie- en teamontwikkeling

Uitgelicht:

Het beste uit jezelf halen. Groeien als organisatie, team of individu. Dat vraagt steeds weer om meebewegen met wat er speelt in de omgeving, bij klanten of intern. Steda ondersteunt om de juiste keuzes te maken en begeleidt om verandering te realiseren: optimistisch, nieuwsgierig, pragmatisch.

Optimistisch

geloof in groei

Er zijn altijd nieuwe kansen om klanten beter te bedienen en om werk beter of leuker te organiseren.

Nieuwsgierig

bron voor positieve verandering

In een wereld van verandering is het hebben van een open blik cruciaal. Alles begint met luisteren.

Pragmatisch

leren door doen

Vanuit visie (gaan) handelen. In het Doen ligt de ‘proof of the pudding’ en de kans om te leren wat werkt.