Search
Close this search box.

Richting en beweging

Bent u ontevreden over de bedrijfscultuur? Ervaart u moeilijkheden bij vernieuwing en de overgang naar nieuw gedrag? Heerst er wantrouwen of angst in uw team? Steda analyseert, adviseert en begeleidt bij cultuurvraagstukken, vooral wanneer zaken vastlopen en nieuwe verbindingen nodig zijn.

In de ontwikkeling van professionele cultuur zijn wij betrokken bij thema’s zoals:
– Organisatiecultuur: diagnose, advies, begeleiding
– Teamontwikkeling, o.a. gedrag- en drijfverentraject
– Coachen / begeleiden van manager of directieteam
– Vernieuwen van de gesprekkencyclus
– Conflictbemiddeling

Recente projecten

– Cultuuronderzoek relatie team/directeur na signalen van onwenselijk gedrag
– Werkstress en teamcultuur speedinterviews + coaching bij IT afdeling
– VO school: cultuurdiagnose en advisering schoolleiding
– Bestuur POO: medewerker tevredenheid onderzoeken (60 scholen BAO/SO)
– Accountancy kantoor: begeleiden bij invoeren nieuwe HR cyclus
– Straat Consulaat Den Haag: teamontwikkeling via gedrag- en drijfveren traject

'Als doelen, taken en motivatie
samenvallen, gebeuren er
bijzonderen dingen'