Steda expertises

Expertises

Onderzoek & Advies

Steda helpt u om een ‘foto’ te maken van hetgeen er leeft in uw organisatie of bij uw klanten. We zoeken antwoorden om uw organisatie verder te helpen om de klanttevredenheid en het welbevinden van medewerkers te verhogen.

We zetten onderzoek op als maatwerk of gebruiken Steda-modules, waarbij de vragenlijst en rapportagevorm al voor 90% klaar liggen. In beide gevallen maakt u gebruik van onze jarenlange expertise met voldoende ruimte voor inhoudelijke fine-tuning. Steda biedt onderzoek en advies op het gebied van:

Steda Strategische marketing: positionering, klantbehoeften, stakeholderrelaties
Steda Klantrelaties: productgebruik en -tevredenheid, servicekwaliteit, communicatie
Steda HRM: medewerkerstevredenheid, werkbeleving, organisatie- en teamcultuur

Procesbegeleiding

Als u herkent dat verandering nodig is en wilt bouwen aan een nieuwe interne cultuur, dan wilt u het liefst snel zien waar de pijn en het verlangen zit. En of het klopt dat wat u als management wilt, ook in de breedte zo wordt beleefd.

Steda analyseert wat er leeft in en rondom uw organisatie en helpt u om keuzes te maken in de aansturing. We stimuleren om energie te stoppen in gedeelde beelden over het leiderschap, de gewenste cultuur, het afstemmen van werkzaamheden én het leren van elkaar, op en tussen alle niveaus. Hoe we begeleiden verschilt per organisatie en situatie, maar we werken altijd met deze uitgangspunten:

Steda Actieve betrokkenheid van het management
Steda Doelgericht werken met meetbaar effect (evidence-based)
Steda Medewerkers betrekken bij het zoeken naar oplossingen

Research as a service

Heeft u al een vragenlijst klaar, maar niet de juiste middelen om het onderzoek zelf uit te voeren? Wilt u een klantenpanel opbouwen, maar dit niet zelf doen? Steda beschikt over de techniek én expertise om dit namens u te doen. U kunt bij ons terecht voor het online zetten van en het versturen van begeleidende e-mails tot aan een overzicht van de resultaten waarmee u zelf aan de slag kunt.

U hoeft zich geen zorgen te maken over risk en compliance. Steda is aangesloten bij branchevereniging MOA en is gecertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk ISO-27001 (datasecurity).

Steda Professionele surveysoftware
Steda Hoogwaardige IT
Steda Dataveilig

Steda MOA Fair Data
Disclaimer Research as a Service Disclaimer: Research as a service betekent niet dat wij alle soorten surveys onverkort uitvoeren. Wij kijken kritisch naar lange of complexe vragenlijsten. We werken niet mee aan projecten die bijdragen aan polarisatie in de samenleving en evenmin aan projecten waarbij het onderzoek louter een dekmantel is voor direct marketing.