Steda expertises

Expertises

Onderzoek & Advies

Steda helpt u om een ‘foto’ te maken van hetgeen er leeft in uw organisatie of bij uw klanten. We zoeken antwoorden om uw organisatie verder te helpen om de klanttevredenheid en het welbevinden van medewerkers te verhogen.

We zetten onderzoek op als maatwerk of gebruiken Steda-modules, waarbij de vragenlijst en rapportagevorm al voor 90% klaar liggen. In beide gevallen maakt u gebruik van onze jarenlange expertise met voldoende ruimte voor inhoudelijke fine-tuning. Steda biedt onderzoek en advies op het gebied van:

Steda Strategische marketing: positionering, klantbehoeften, stakeholderrelaties
Steda Klantrelaties: productgebruik en -tevredenheid, servicekwaliteit, communicatie
Steda HRM: medewerkerstevredenheid, werkbeleving, organisatie- en teamcultuur

Procesbegeleiding

Als u herkent dat verandering nodig is en wilt bouwen aan een nieuwe interne cultuur, dan wilt u het liefst snel zien waar de pijn en het verlangen zit. En of het klopt dat wat u als management wilt, ook in de breedte zo wordt beleefd.

Steda analyseert wat er leeft in en rondom uw organisatie en helpt u om keuzes te maken in de aansturing. We stimuleren om energie te stoppen in gedeelde beelden over het leiderschap, de gewenste cultuur, het afstemmen van werkzaamheden én het leren van elkaar, op en tussen alle niveaus. Hoe we begeleiden verschilt per organisatie en situatie, maar we werken altijd met deze uitgangspunten:

Steda Actieve betrokkenheid van het management
Steda Doelgericht werken met meetbaar effect (evidence-based)
Steda Medewerkers betrekken bij het zoeken naar oplossingen

Research for partners

Steda meet, adviseert en begeleidt organisaties. Maar Steda verzorgt ook metingen voor partners die hun eigen expertise inzetten voor advies- en begeleidingstrajecten. Wij nemen dan in zo’n traject het gehele (online) survey proces voor onze rekening. Van het opstellen van de vragenlijst tot en met het leveren van het eindrapport.

Steda werkt graag samen voor het beste resultaat. Natuurlijk spreken we vooraf een duidelijke taakverdeling af voor onze onderlinge diensten in het traject voor de klant. We staan open voor een exclusieve samenwerking in een bepaalde regio, branche of expertisegebied.

Steda Samenwerken voor het beste resultaat
Steda Expertise op gebied van onderzoek en meetmethodieken
Steda Hoogwaardige kwaliteit van online survey proces

Kwaliteit

Steda staat voor hoogwaardige kwaliteit. Zowel voor inhoudelijk goed onderzoek en advies als voor het veilig omgaan met alle gegevens die wij verwerken. Steda is aangesloten bij branchevereniging MOA en is gecertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk ISO-27001 (datasecurity).

Steda Professionele surveysoftware
Steda Hoogwaardige IT
Steda Dataveilig

Steda MOA Fair Data