Marktonderzoek bij Lean: wat kan dit bijdragen?

 In Klantfocus

De basis onder Lean denken is het bieden van klantwaarde. Daar is niets mis mee. Niet sleutelen aan processen omwille van het sleutelen, maar expliciet omwille van de klant. Het vakgebied marktonderzoek, waar het ook draait om de klant, kan een zinvolle bijdrage leveren aan Lean trajecten, mijns inziens drieledig.

Een eerste rol ligt in het achterhalen van de echte behoeften die jouw product of dienst invult voor de klant. Gebaseerd op kennis van beslisprocessen van consumenten, soorten drijfveren (functionele, affectieve, esthetisch, etc.) en met aandacht voor zowel cijfers als meer kwalitatieve inzichten. Kortom, de vakmatige rol van onderzoeker dus.

Een tweede rol van marktonderzoek bij Lean is procesmatig, namelijk het scherp houden van het Lean-team juist op de klantwaarde. Lean draait vooral om procesefficiency en doorlooptijd, terwijl de onderliggende klantbehoefte vaak breder is en bovendien kan veranderen. Regelmatig teruggaan naar de basis (“Welke behoefte vullen wij in?”) is dus van belang. Juist dat is de natuurlijke houding van de onderzoeker, hij/zij brengt een brede blik op de klant mee.

Hiermee kom ik op een derde rol voor marktonderzoekers, namelijk zorgen voor connectie met de generieke doelen van de organisatie. Werk je aan de juiste punten, gegeven je marketingstrategie en positionering? Heb je oog voor het inbouwen van “delighters” in je klantprocessen? Wat doet de concurrent eigenlijk? Verandert de markt? Ook hier kan de marktonderzoeker, deels in een rol als adviseur, meerwaarde bieden rond Lean trajecten.

Ik ben benieuwd hoe jij de rol van marktonderzoek ziet bij Lean trajecten. Of heb je hier specifieke ervaringen mee? Laat het me weten en stuur een mail naar sjtendam@steda.nl.

Aanbevolen
Slechte dagKlantbehoefte