Search
Close this search box.

Bouw aan teamcultuur en versterk plezier in werk

In deze snel veranderende wereld zien we twee centrale thema’s als het gaat om organisatiecultuur:

Inspirerend werkgever zijn
Een werkomgeving creëren waar mensen wíllen zijn in plaats van moeten zijn en energie krijgen van hun werk en het samenwerken.

Innovatief ondernemer zijn
Meer dan ooit vernieuwen, kunnen veranderen om in de wereld van morgen nog meer waarde toe te voegen voor je klant.

Je hebt een inspirerende werkcultuur nodig om klanten in het hier & nu goed te bedienen. En je hebt energie bij mensen nodig om, in de snel veranderende wereld, veranderingen door te voeren voor succes in de toekomst. Dit draait allemaal om het belang van goede mensen en welbevinden in je organisatie.

Medewerkers die zich goed voelen in hun werk, dat is de basis onder duurzaam succes.

Wij geloven dat:

– Medewerkers het verschil maken. En dat mensen beter presteren, als ze lekker in hun vel zitten.
– Dat klanten echte aandacht van hun financiële partner willen. Aandacht komt van medewerkers, niet van systemen.
– Dat organisatiecultuur steeds belangrijk wordt om medewerkers te vinden en te behouden

Laten we dan ook op die kernpunten gaan meten en richting geven aan wat we willen. 

Stap 1: Meten. Hoe voelen mensen zich,
hoe is de teamcultuur?

Het welbevinden van je mensen en de teamcultuur vraagt continu aandacht. Regelmatig peilen hoort daar bij; verbeteren begint altijd met luisteren. Hoe voelen mensen zich in de organisatie? Wat hebben ze nodig om het werk nog beter te doen?

Welbevinden en Professionele Organisatie 

Doelgroep: MKB Accountancy vanaf 15 personeelsleden

Online survey onder medewerkers, duidende sessie met MT

Follow-up opties: teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, business coaching

We meten welbevinden met een raamwerk uit de positieve psychologie. Mensen ervaren dit als prettig om in te vullen, dit stuk gaat écht over jou als individu. Ook peilen we meningen over de organisatie, zoals over faciliteiten, werkprocessen, leidinggeven, cultuur en personeelsbeleid. Dit biedt inzicht in de knoppen waaraan je kunt draaien.

Verder geven medewerkers in het blok ‘Klantfocus’ feedback over de dienstverlening die je als kantoor biedt. En we hebben een vraagblok  ‘Integriteit van de accountant’ opgenomen. De uitkomsten hiervan zijn prima bruikbaar ook voor externe verantwoording.

Meer weten?
Vul dan het formulier in.

Contact Us