Steda sectoren

Non-profit

Tevreden cliënten en stakeholders

In non-profit organisaties is het krijgen van feedback over uw prestaties van strategische waarde. Hoe tevreden zijn cliënten, burgers, leerlingen of andere stakeholders over uw dienstverlening? Bij welke doelgroepen bereikt u enthousiasme en waarom? Waar kunt u nog verbeteren? Hoe hoog legt u de lat als het gaat om kwaliteit? Wanneer kunt u met z’n allen trots zijn op behaalde resultaten? Steda helpt om een goed cliëntenonderzoek op te tuigen en daar betrokkenheid van uw mensen bij te organiseren. De meting en het bijbehorende advies gaan over:

Steda Wie zijn mijn cliënten en ken ik hun behoeften écht goed?
Steda Hoe goed wordt mijn dienstverlening ervaren en welke ambitie formuleer ik?
Steda Aan welke knoppen moet ik draaien om kwaliteit te verhogen?

Welbevinden in de organisatie

Medewerkers maken het verschil, niet technologie. U wilt een organisatie waar medewerkers zich betrokken voelen bij elkaar en waar de juiste faciliteiten zijn om te presteren. Hoge kwaliteit leveren, maar niet steeds interen op uw energie omdat er teveel ruis in de organisatie is. Het komen tot een positieve interne cultuur, waar mensen initiatief tonen, goed samenwerken en presteren, vraagt voortdurend aandacht. Het is belangrijk om regelmatig te peilen hoe zaken ervoor staan. Hoe voelen mensen zich in de organisatie? Wat hebben ze nodig om het werk nog beter te doen? Kan men de eigen kwaliteiten goed inzetten? Is de manier van organiseren en de visie op het leidinggeven nog passend?

Steda biedt meerdere soorten HRM- en cultuuronderzoek en kijkt vooraf met u wat de beste aanvliegroute is. Soms past een klassiek medewerkerstevredenheidsonderzoek prima, omdat u daarmee een breed beeld krijgt van interne tevredenheid. Soms meten we puur het interne welbevinden via korte, repeterende vragenlijsten. En soms gaat het expliciet om het meten van teamperformance en het verbeteren van het samenwerken. In alle gevallen geldt: elk project zetten we op als maatwerk en we zorgen voor betrokkenheid bij zowel management als werkvloer.

Excellente dienstverlening

De 3 B’s van Steda

Klantgedreven organisaties bestaan alleen daar, waar interne betrokkenheid hoog is. Steda werkt volgens een simpele kapstok van 3 B’s:

Steda Begrijpen
Onderzoek uw klant en het welbevinden in uw organisatie. Stuur op basis van cijfers.

Steda Beleven
Betrek medewerkers. Wees transparant. Bedenk samen oplossingen.

Steda Bouwen
Kom in beweging. Durf te experimenteren. Doe.