Samen succesvol zijn voor de leerling

Steda werkt 10+ jaar in de sector Onderwijs. Hieronder staan enkele voorbeelden van onze dienstverlening voor PO en VO.

Medewerkerstevredenheid Onderzoek

Wilt u de transitie maken van (passieve) medewerkerstevredenheid naar een ontwikkelingsgerichte aanpak, waar persoonlijke groei en samenwerken centraal staan? Ons MTO biedt gefundeerd inzicht in zowel persoonlijk welbevinden als professionele cultuur op school.

Oudertevredenheid Onderzoek

Onze aanpak bij het meten van oudertevredenheid onderscheidt zich doordat feedback per groep beschikbaar komt. De nadruk ligt op hoe het met de leerling gaat in de groep, vanuit het perspectief van de ouders. De uitkomsten zijn concreet bruikbaar in het professionele gesprek tussen schoolleiders en leerkrachten. Deze insteek is spannend en eigentijds!

Professionaliseren van (G)MR

Goed samenwerken begint met duidelijkheid over rollen, taken en bevoegdheden. En vervolgens over hoe je elkaar in praktijk van alledag vindt en samenwerkt om de school goed te laten functioneren. Wij organiseren workshops hierover op scholen. De scope loopt van wettelijk kader tot houding en gedrag.

Team in crisis – Cultuuronderzoek

Is er een vertrouwensbreuk in uw team? Is er een onderstroom van roddelen, of angstcultuur? Lukt het niet om verandering door te voeren?

Sinds enige jaren onderzoekt Steda cultuurproblematiek op scholen. Het gaat om situaties waarbij de school niet in staat is om het beste uit zichzelf te halen omdat mensen elkaar onvoldoende vertrouwen en het samenwerken om wat voor reden ook niet meer goed lukt. Er kunnen allerlei issues spelen, zowel tussen werkvloer en leiding als onderling in afdelingen of secties.

In situaties waar de zaak op scherp staat, oververhit is en diverse lijntjes intern al zijn geknapt, komen wij in beeld. Wij proberen een eerlijke scherpe diagnose te stellen, zorgen ervoor dat de boodschap intern goed wordt gedeeld, leggen nieuwe verbindingen en scheppen ruimte voor verandering.

Ouderraadpleging bij fusie of IKC-vorming

Bij fusie of sluiting van scholen is het wettelijk verplicht om ouders te raadplegen. We hebben dit voor meerdere besturen uitgevoerd en gericht ervaring opgedaan rond timing, vraagstelling, omgaan met emoties bij ouders, betrekken van de MR etc.

Beleidsproces

Hoe organiseer je als bestuur het beleidsproces in samenspraak met schoolleiders? Hoe zorg je voor betrokkenheid en initiatief vanuit de scholen gezien dat ook veel beleid top-down wordt opgelegd? Voor een groot bestuurskantoor interviewden wij de schoolleiders en organiseerden we workshops over het ‘opfrissen’ van de beleidscyclus.

Docentenfeedback over lesmethoden

Het actualiseren van lesmethoden is tijdrovend en vereist van uitgevers tijdig een heldere visie op het gewenste eindproduct. Om hierin de juiste keuzes te maken, houden wij gerichte surveys onder docenten om hun ervaringen en wensen te achterhalen en te prioriteren.