Steda expertises

Onafhankelijk onderzoek. Weten wat er speelt.

Meten is weten. Goed onderzoek biedt focus voor je verbeterproces en geeft energie. Steda heeft 20+ jaar expertise als onderzoeksbureau, is aangesloten bij branchevereniging MOA en werkt dataveilig. Wij bieden onderzoek in twee clusters, namelijk ‘mens & organisatie’ (gericht op uw interne organisatie en cultuur) en ‘klant & markt’ (gericht op uw dienstverleningsproces).

Mens & organisatie

Steda biedt allerlei soorten onderzoek rond tevredenheid van medewerkers, organisatiecultuur, teamperformance en persoonlijk welbevinden en veerkracht.

Steda Medewerkerstevredenheid voor dienstverleners (MTO’s)
Steda Specifiek: MTO voor scholen (PO/VO) ► klik hier
Steda Cultuuronderzoek organisatie
Steda Scan Teamcultuur
Steda Overig maatwerk onderzoek rond HRM

Klant & markt

Elke organisatie vindt haar WHY in de klant. Steda onderzoekt klantbehoeften en -tevredenheid, zodat u gefundeerd kunt sturen op kwaliteit en verbeteren van de dienstverlening. Kennis staat altijd in het teken van komen tot vernieuwing. Soorten projecten:

Steda Strategisch: wie is mijn klant (klantenprofiel) en welke behoeften heeft mijn klant?
Steda Kwaliteitsgericht: hoe tevreden zijn klanten over mijn product, dienst of klantproces?
Steda Overig: alle maatwerk vragen om de klant beter te begrijpen en uw positie te verbeteren