Steda expertises

Weten wat er speelt.

Meten is weten. Goed onderzoek biedt focus voor je verbeterproces en geeft energie. Steda heeft 20+ jaar expertise als onderzoeksbureau, is onafhankelijk, is aangesloten bij branchevereniging MOA en werkt dataveilig. We onderzoeken en meten in twee clusters: mens & organisatie (uw interne organisatie en cultuur) en klant & markt (uw dienstverleningsproces).

Mens & organisatie

Steda biedt allerlei soorten onderzoek rond tevredenheid van medewerkers, organisatiecultuur, teamperformance en persoonlijk welbevinden en veerkracht.

Steda Medewerkerstevredenheid (MTO’s)
Steda Specifiek: MTO voor scholen (PO/VO) ► klik hier
Steda Cultuuronderzoek organisatie
Steda Quickscan Welbevinden en Teamcultuur
Steda Overig maatwerk onderzoek rond HRM

Klant & markt

Elke organisatie vindt haar WHY in de klant, namelijk de ontvanger van je dienst of de gebruiker van je product. Steda onderzoekt klantbehoeften en klanttevredenheid, zodat u gefundeerd kunt sturen op kwaliteit en verbeteren van de dienstverlening. Vraagstukken waarvoor u ons kunt benaderen zijn:

Steda Strategisch van aard: wie is mijn klant (klantenprofiel, segmentatie) en welke behoeften heeft mijn klant?
Steda Kwaliteitsgericht: hoe tevreden zijn klanten over mijn product, dienst of klantproces?
Steda Overig: alle maatwerk vragen om de klant beter te begrijpen en uw positie te verbeteren