Steda expertises

Onafhankelijk onderzoek. Weten wat er speelt.

Meten is weten. En meten geeft invulling aan nieuwsgierigheid, een prachtige competentie om in je organisatie te hebben. Steda heeft 20+ jaar expertise als onderzoeksbureau, is aangesloten bij branchevereniging MOA en werkt conform ISO-27001 (datasecurity).

Mens & organisatie

Steda onderzoekt en adviseert omtrent werkbeleving, organisatiecultuur, samenwerken en leiderschap in het algemeen. Voorbeelden van onze diensten:

Steda Meten en monitoren van werkbeleving (MTO’s)
Steda Cultuuronderzoek in de organisatie
Steda Quickscan Teamcultuur
Steda Survey Werkgeluk (incl. landelijke benchmark)
Steda Varia andere feedbacktools rond organisatie- en teamontwikkeling

Klant & markt

Elke organisatie vindt haar WHY in de klant. Steda onderzoekt klantbehoeften en -tevredenheid, zodat u gefundeerd kunt sturen op kwaliteit en verbeteren van de dienstverlening. Kennis staat altijd in het teken van komen tot vernieuwing. Soorten projecten:

Steda Strategisch gericht: wie is mijn klant (klantenprofiel) en welke behoeften heeft mijn klant?
Steda Kwaliteitsgericht: hoe tevreden zijn klanten over mijn product, dienst of klantproces?
Steda Overig: alle maatwerk vragen om de klant beter te begrijpen en uw positie te verbeteren