Steda expertises

Weten wat er speelt

Meten is weten. En meten geeft invulling aan nieuwsgierigheid, een prachtige competentie om in je organisatie te hebben. Steda heeft 20+ jaar expertise als onderzoeksbureau, is aangesloten bij branchevereniging MOA en is gecertificeerd ISO-27001 (datasecurity).

Mens & organisatie

Met onderzoek maken wij als het ware een ‘foto’ van hetgeen er leeft in uw organisatie of team. We bieden inzichten vanuit onder meer online surveys, interviews, groepsgesprekken, visitaties en observaties. We onderzoeken en adviseren over zaken als werkbeleving, organisatiecultuur, teamperformance, gedrag en leiderschap in het algemeen.

Steda WPC-meting (MTO): survey over werkbeleving en professionele cultuur
Steda Organisatiecultuur: survey en soft skills assesment in de organisatie
Steda Teamperformance: quickscan over samenwerking en veerkracht in het team
Steda Survey Werkgeluk  / Quickscan Werkgeluk
Steda Overig: alle thema’s waarbij feedback van medewerkers helpt om de interne organisatie te verbeteren

Klant & markt

Elke organisatie vindt haar WHY in de klant. Steda onderzoekt klantbehoeften en -tevredenheid, zodat u gefundeerd kunt sturen op kwaliteit en verbeteren van de dienstverlening. We bieden inzichten uit online surveys, soms aangevuld met expertinterviews, desk research, etc. We zoeken gericht naar de drijfveren van (on)tevredenheid. Kennis staat altijd in het teken van het komen tot verbetering of vernieuwing.

Steda Strategie: Wie is mijn klant (klantenprofiel) en welke behoeften heeft mijn klant?
Steda Kwaliteit: Hoe tevreden zijn klanten over mijn product, dienst of klantproces?
Steda Overig: alle maatwerk vragen om de klant beter te begrijpen en ontwikkeling mogelijk te maken

Specifieke diagnosetools

Ook bij vraagstukken rond teamontwikkeling en persoonlijke groei is een goede diagnose belangrijk als vertrekpunt. Steda biedt een brede toolbox en expertise om situaties onafhankelijk en gevalideerd te onderzoeken. Enkele voorbeelden:

Steda DISC gedrag & drijfveren
Steda Scan Leiderschapsstijlen
Steda Scan Organisatiekwaliteit
Steda Management Drives
Steda Scan Coachend Leiderschap (in ontwikkeling)