Steda over ons

Over Steda

Profiel

Steda is in 1997 gestart als bureau voor marktonderzoek, met projecten zowel op het vlak van klant & markt als organisatiecultuur. Anno nu bieden we een mix van onderzoek & advies, procesbegeleiding en coaching.

Na 20 jaar MKB is Steda sinds 2019 een netwerkorganisatie bestaande uit een kernteam en een schil van vakspecialisten. Dit zijn procesbegeleiders, organisatieadviseurs, veranderaars, coaches en onderzoekers.

Ik ben Stef ten Dam, eigenaar van Steda onderzoek & advies. Als bedrijfseconoom heb ik veel interesse in menselijk gedrag, zowel als het gaat om keuzegedrag van consumenten als om de dynamiek in bedrijfscultuur. In mijn werk streef ik naar balans tussen het zakelijke belang en de individuele menselijke behoefte. Mijn motivatie is om de juiste dingen te doen voor de organisatie én betekenisvol te zijn op persoonlijk niveau.

Missie / visie

Samen succesvol zijn in een veranderende wereld. Steda biedt richting en beweging bij het ontwikkelen van organisaties en het vergroten van slagkracht bij teams. We doen dit met doelgerichte procesbegeleiding en coaching.

Optimistisch – geloof in groei

Er is constant beweging en noodzaak om te veranderen. Er zijn steeds nieuwe kansen om klanten beter te bedienen of werk leuker of makkelijk te organiseren.

Nieuwsgierig – de kracht van luisteren

In een wereld van verandering is weten wat je wilt, of wat echt nodig is, cruciaal. Energie komt van de juiste dingen doen. En goed kiezen begint voor ons met luisteren, het hebben van een open blik.

Pragmatisch – leren door doen

Denken alleen is niet genoeg, je wilt vernieuwen of werken aan ander gedrag. In het Doen ligt zowel de ‘proof of the pudding’ als de kans om leerervaringen op te doen.

Optimistisch   Steda   Nieuwsgierig   Steda   Pragmatisch