Steda over ons

Steda

Over ons

Steda is in 1997 opgericht als onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau voor dienstverleners. In de beginjaren lag onze groei bij full-service onderzoek. We boden een veelheid aan methodieken in eigen beheer, waaronder telefonische, schriftelijke en straat-interviews. Met de opkomst van internet hebben we dat pad verlaten. De ontwikkeling van Steda is sinds 2010 tweeledig. Ten eerste doen we nu onderzoek via online surveys en/of expertinterviews. Daarnaast zijn we actief als begeleider bij verandertrajecten. Niet alleen onderzoek en advies dus, maar ook helpen bij het implementeren.

Als echte MKB organisatie verliezen we geen energie met lange meetings of ingewikkelde besluitvorming. Wel bieden we maximaal aandacht voor u als klant en het vraagstuk dat u bezighoudt. We werken vanuit de overtuiging dat het echte positieve onderscheid van mensen komt en niet van technologie. We zijn betrokken bij de maatschappij en vullen dit op drie manieren in:

Steda We doneren jaarlijks aan vaste goede doelen.
Steda We sponsoren twee kinderen in ontwikkelingslanden.
Steda We werken periodiek onbezoldigd voor maatschappelijke instellingen.

Missie en visie

"Als doelen, taken en motivatie samenvallen, dan gebeuren bijzondere dingen!"

Klantgedreven organisaties bestaan alleen daar, waar de interne betrokkenheid hoog is. Dus goed de blik op uw klant houden én tegelijk aandacht hebben voor het individu en de samenwerking in uw organisatie. Dat is voor ons de kern van succesvol organiseren anno nu.

Steda helpt om een cultuur van betrokkenheid en goed samenwerken te organiseren. Onze drijfveer ligt in het mogelijk maken van ontwikkeling. We helpen mensen en organisaties om te prioriteren en zo de juiste dingen te doen. Daar ligt een enorm potentieel om het werkplezier in organisaties te vergroten.

Steda doet onderzoek, adviseert en begeleidt organisaties bij transformatie. Met aandacht voor het weten én voor het voelen waarom beweging nodig is. Bij alles wat we doen, werken we vanuit onze kernwaarden:

Optimisme  Steda  Eerlijkheid  Steda  Samenwerken