Steda over ons

Leer ons iets beter kennen…

Over ons

Steda is sinds 1997 een onderzoeks- en adviesbureau voor dienstverleners. In de beginjaren lag onze groei bij full-service onderzoek. We boden een veelheid aan methodieken in eigen beheer, waaronder telefonische, schriftelijke en straat-interviews. Met de opkomst van internet hebben we dat pad verlaten. De ontwikkeling van Steda is sinds 2010 tweeledig. Ten eerste hebben we ons gespecialiseerd in online surveys, vaak in combinatie met expertinterviews. En we zijn actief als procesbegeleider en coach van managers of management teams. Niet alleen analyseren en adviseren dus, maar ook handen uit de mouwen bij implementatie en het sterker maken van organisaties of teams.

Als MKB organisatie verliezen we geen energie met lange meetings of ingewikkelde besluitvorming. Wel bieden we maximaal aandacht voor u als klant cq. uw vraagstuk. We werken vanuit de overtuiging dat het echte positieve onderscheid van mensen komt en niet van technologie. We zijn betrokken bij de maatschappij en vullen dit op drie manieren in:

Steda We doneren jaarlijks aan vaste goede doelen.
Steda We sponsoren twee kinderen in ontwikkelingslanden.
Steda We werken periodiek onbezoldigd voor maatschappelijke instellingen.

Missie en visie

"Als doelen, taken en motivatie samenvallen, dan gebeuren bijzondere dingen!"

Steda doet onderzoek, adviseert en begeleidt uw organisatie om het welbevinden van medewerkers te verhogen en de organisatiecultuur beter te maken. Als medewerkers zich overtuigd én happy voelen om de beste kwaliteit te leveren, zul je als organisatie succesvol zijn.

Daar waar het vast zit, trekken we zaken los en maken we ontwikkeling mogelijk. Analyseren, de juiste dingen gaan doen en mensen positief meenemen bij verandering. Dat is in de kern wat wij doen.

Bij Steda zijn we:

Optimistisch  Steda  Eerlijk  Steda  Pragmatisch