Steda over ons

Leer ons iets beter kennen…

Over ons

Steda is sinds 1997 een onderzoeks- en adviesbureau voor dienstverleners. In de beginjaren lag onze groei bij full-service onderzoek. We boden een veelheid aan methodieken in eigen beheer, waaronder telefonische, schriftelijke en straat-interviews. Met de opkomst van internet hebben we dat pad verlaten. De ontwikkeling van Steda is sinds 2010 tweeledig. Ten eerste doen we nu onderzoek via online surveys en/of expertinterviews. Daarnaast zijn we actief als begeleider bij verandertrajecten. Niet alleen onderzoek en advies dus, maar ook praktisch helpen bij het ontwikkelen van organisaties of teams.

Als MKB organisatie verliezen we geen energie met lange meetings of ingewikkelde besluitvorming. Wel bieden we maximaal aandacht voor u als klant cq. uw vraagstuk. We werken vanuit de overtuiging dat het echte positieve onderscheid van mensen komt en niet van technologie. We zijn betrokken bij de maatschappij en vullen dit op drie manieren in:

Steda We doneren jaarlijks aan vaste goede doelen.
Steda We sponsoren twee kinderen in ontwikkelingslanden.
Steda We werken periodiek onbezoldigd voor maatschappelijke instellingen.

Missie en visie

"Als doelen, taken en motivatie samenvallen, dan gebeuren bijzondere dingen!"

Steda doet onderzoek, adviseert en begeleidt uw organisatie om de klanttevredenheid en het welbevinden van medewerkers te verhogen.

Analyseren, de juiste dingen gaan doen en mensen positief meenemen bij verandering. We willen ontwikkeling mogelijk maken, vanuit aandacht voor het weten én het voelen. Als medewerkers zich overtuigd én happy voelen om de beste kwaliteit te leveren, zul je als organisatie succesvol zijn.

Bij Steda werken we vanuit de waarden:

Optimisme  Steda  Eerlijkheid  Steda  Samenwerken