Steda over ons

Leer ons iets beter kennen…

Kort over ons

Steda is in 1997 gestart als full-service bureau voor marktonderzoek. We hebben ons gespecialiseerd in maatwerk online surveys, vaak in combinatie met expertinterviews. Naast onderzoeker zijn we actief als procesbegeleider en soms manager van projecten. Niet alleen analyseren en adviseren dus, maar ook handen uit de mouwen bij implementatie en het sterker maken van organisaties of teams.

Als MKB organisatie verliezen we geen energie met lange meetings of ingewikkelde besluitvorming. Wel bieden we maximaal aandacht voor u als klant en uw vraagstuk. We werken vanuit de overtuiging dat het echte positieve onderscheid van mensen komt en niet van technologie.

We zijn betrokken bij de maatschappij en vullen dit op drie manieren in:

Steda We doneren jaarlijks aan vaste goede doelen.
Steda We sponsoren twee kinderen in ontwikkelingslanden.
Steda We werken periodiek onbezoldigd voor maatschappelijke instellingen.

Missie en visie

"Als doelen, taken en motivatie samenvallen, dan gebeuren bijzondere dingen!"

Steda doet onderzoek, adviseert en begeleidt uw organisatie om het welbevinden van medewerkers te verhogen en de organisatiecultuur beter te maken. Als medewerkers zich overtuigd én happy voelen om de beste kwaliteit te leveren, zul je als organisatie succesvol zijn.

Daar waar het vast zit, trekken we zaken los en maken we ontwikkeling mogelijk. Analyseren, de juiste dingen gaan doen en mensen positief meenemen bij verandering. Dat is in de kern wat wij doen.

Bij Steda zijn we:

Optimistisch  Steda  Analytisch  Steda  Pragmatisch