Steda over ons

Steda

Over ons

Steda is in 1997 opgericht als onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau voor dienstverleners. In de beginjaren lag onze groei bij full-service onderzoek. We boden een veelheid aan methodieken in eigen beheer, waaronder telefonische, schriftelijke en straat-interviews. Met de opkomst van internet hebben we dat pad verlaten. De ontwikkeling van Steda is sinds 2010 tweeledig. Ten eerste doen we nu onderzoek via online surveys en/of expertinterviews. Daarnaast zijn we actief als begeleider bij verandertrajecten. Niet alleen onderzoek en advies dus, maar ook helpen bij het implementeren.

Als echte MKB organisatie verliezen we geen energie met lange meetings of ingewikkelde besluitvorming. Wel bieden we maximaal aandacht voor u als klant en het vraagstuk dat u bezighoudt. We werken vanuit de overtuiging dat het echte positieve onderscheid van mensen komt en niet van technologie. We zijn betrokken bij de maatschappij en vullen dit op drie manieren in:

Steda We doneren jaarlijks aan vaste goede doelen.
Steda We sponsoren twee kinderen in ontwikkelingslanden.
Steda We werken periodiek onbezoldigd voor maatschappelijke instellingen.

Missie en visie

Steda wil eraan bijdragen dat organisaties optimaal aansluiten bij hun doelgroep en dat hun medewerkers zich steeds weer gemotiveerd voelen om zich hiervoor in te zetten.

Klantgedreven organisaties bestaan alleen daar, waar de interne betrokkenheid hoog is. Dus goed de blik op uw klant houden én tegelijk aandacht hebben voor het individu én de samenwerking in uw organisatie. Een cultuur van betrokkenheid. Dat is voor ons de kern van organiseren anno nu.

Onze drijfveer ligt in het mogelijk maken van ontwikkeling. We helpen mensen en organisaties om te prioriteren en zo de juiste dingen te doen. Daar ligt een enorm potentieel om het werkplezier in organisaties te vergroten. We doen dit door goed onderzoek te doen en mensen positief mee te nemen bij verandering.

"Als doelen, taken en motivatie samenvallen, dan gebeuren bijzondere dingen!"