Over ons

Steda (opgericht 1997) is een onderzoek- en adviesbureau voor dienstverleners. We bieden sturingsinformatie en adviseren op allerlei thema's rond marketing, kwaliteit van dienstverlening en organisatieontwikkeling. 

Als echte MKB organisatie verliezen we geen energie met lange meetings of ingewikkelde besluitvorming. Wel bieden we maximaal aandacht voor u als klant en het vraagstuk dat u bezighoudt. We werken vanuit de overtuiging dat het echte positieve onderscheid van mensen komt, niet van technologie.

  • We doneren jaarlijks aan enkele vaste goede doelen
  • We ondersteunen een kindje in Oeganda via een sponsorprogramma
  • Periodiek doen we onbezoldigd projecten voor maatschappelijke instellingen

Missie & Visie

Steda wil eraan bijdragen dat organisaties en hun diensten beter aansluiten bij hun doelgroep, dat meer medewerkers zich betrokken voelen in hun werk en dat succes met plezier wordt behaald.

Betrokkenheid van medewerkers maakt organisaties sterk: creatief, innovatief, gericht op de prestatie. Dit begint met focus en energie krijgen van ‘de juiste dingen doen’. Daar ligt ook een enorm potentieel om het werkplezier in organisaties te vergroten.

Uiteindelijk gaat het om de 'drive' waarmee je werkt voor de gebruiker van je product of dienst. Succesvolle organisaties weten de klant ‘levend’ te maken in hun cultuur. Wij zien oprechte gerichtheid op de klant als bindmiddel bij uitstek voor effectief en prettig samenwerken in organisaties.

Onze drijfveer ligt in het mogelijk maken van ontwikkeling. We helpen mensen en organisaties om te prioriteren en we nemen mensen positief mee bij verandering. We doen dit door goed onderzoek te doen en de juiste kennis aan te reiken, met krachtige procesbegeleidende vaardigheden.

► De juiste dingen doen motiveert