Step-Up-Coaching

Richting en beweging. Mens en organisatie.

Bent u ontevreden over de cultuur in uw team of organisatie? Is het lastig om vernieuwing door te voeren? Lukt het niet om van oud naar nieuw gedrag te komen? Is er wantrouwen of angst in de organisatie? Steda biedt doelgerichte vormen van begeleiding om mens en organisatie sterker te maken.

Als je als organisatie (h)erkent dat verandering nodig is en wilt bouwen aan een nieuwe cultuur, begin dan met luisteren. Hoe voelen mensen zich? Hoe verloopt het samenwerken in de teams? Voelen mensen zich verbonden met de visie? Welke beelden zijn er over kwaliteit?

Ontwikkelen van professionele cultuur gaat vervolgens altijd over structuur, cultuur en strategie. We kijken in samenhang naar boven- en onderstroom en bieden een mix van expertises om de ontwikkelcyclus te ondersteunen: meten, adviseren, verbeteren, evalueren.

Steda Organisatiecultuur: diagnose, advies, begeleiding
Steda Teamontwikkeling, o.a. gedrag- en drijfverentraject
Steda Management coaching
Steda Begeleiding bij HRM vraagstukken zoals functioneren/beoordelen
Steda Conflictbemiddeling
Steda Organisatieadvies algemeen

Als doelen, taken en motivatie samenvallen, gebeuren er bijzondere dingen

Kennismaken?

Contact Us Short