Step-Up-Coaching

In beweging zijn. Mens en organisatie.

Hoe kom je tot een nieuwe cultuur, meer professionaliteit, beter samenwerken of verbeteren van je dienstverlening? Wil iedereen hetzelfde? Hoe neem je mensen mee? Steda biedt doelgerichte vormen van procesbegeleiding om mens en organisatie sterker te maken.

Samenwerkingscultuur en leiderschap

Steda Teamontwikkeling, klik hier
Steda Gedrag- en drijfveren traject voor team of manager, klik hier
Steda Manager coaching, klik hier

Steda Voor MKB Accountancy: welbevinden en professionele cultuur, klik hier.

Specifiek sector Onderwijs

In PO en VO bieden we varia onderzoek en begeleiding voor besturen, schoolleiders en teams:

Steda Schoolklimaat: cultuuronderzoek
Steda MTO nieuwe stijl: ‘Werkbeleving en Professionele School’, klik hier
Steda Coaching schoolleiders en teamleiders
Steda Workshops voor (G)MR: rollen, taken, relatie met directie
Steda Beleidsmatig onderzoek & advies
Steda Metingen oudertevredenheid

Als doelen, taken en motivatie samenvallen, gebeuren bijzondere dingen