Basisscholen

Voor basisscholen bieden we specifiek toegesneden tevredenheidsonderzoek onder medewerkers én ouders. In een persoonlijk gesprek delen we graag voorbeeldrapporten en een referentie van een groot bestuurskantoor.

Ons MTO is bondig maar scherp, heeft gericht aandacht voor motivators en dissatisfiers in het werk en is deels schaalbaar. De rapportage levert praktische input voor het management van de school en voor het bovenschoolse niveau. 

Bij ouders zoomen we expliciet in op het welbevinden van hun kind en het functioneren van de groep. Daar ligt de kern voor de betrokkenheid van ouders. De vragenlijst inventariseert ook de beeldvorming over de school als geheel, maar puur op hoofdlijnen. De rapportage biedt een scherp beeld over (ervaren) kwaliteit en is concrete input voor het gesprek met leerkrachten. Vaak is dit type directe feedback nieuw voor schooldirecteuren, wij helpen om hiermee om te gaan en onderdeel te maken van de HR cyclus.