Sterke mensen, sterke teams. Veerkracht Module.

In deze snel veranderende wereld wil je kunnen meebewegen met wat er speelt in de markt, aan nieuwe technologie of nieuwe vormen van organiseren. Dit gaat over vragen als:

Hoe zorg ik dat medewerkers en teams beter omgaan met verandering?

Hoe zorg ik dat mensen zich prettig blijven voelen?

Hoe vergroot ik het vermogen om flexibel te zijn bij mens en team?

Veerkracht is hét onderliggende woord; dat is wat je wilt als organisatie. Mensen die mentaal vaardig zijn om met tegenslag, onzekerheid, of nieuwe verantwoordelijkheden om te gaan. En teams met het vermogen om samen de werkdruk te managen, om te gaan met verandering en een proactieve houding aan te nemen bij nieuwe uitdagingen.

Ons Veerkracht-model maakt onderscheid tussen persoonlijk niveau en teamniveau. Beide vormen hebben een directe positieve werking op teamprestaties. En er is een indirecte werking die loopt via hogere betrokkenheid van individuele medewerkers.

Ons aanbod

De Veerkracht Module bestaat uit een online vragenlijst onder uw medewerkers, twee sessies per team en een adviesgesprek met het management.

Inhoud vragenlijst

We checken het welbevinden op dit moment, waarbij we kijken naar psychologische basisbehoeften, motivatie en stress. En met 28 stellingen brengen we Individuele Veerkracht en Team Veerkracht gericht in kaart.


Contact Us Short