Sterk in crisis? Veerkracht Module.

Als de economie weer op gang komt en ook uw organisatie weer ‘aan staat’, is het een goed moment om de fase van crisis en afstandswerken te evalueren. Dat geeft erkenning voor de inzet van mensen gedurende de crisis en daarmee nieuwe energie. En het levert je input om mensen en teams sterker te maken. Dit gaat over vragen als:

Hoe hebben medewerkers hun werk in de periode maart-april ervaren?

Hoe zijn medewerkers en teams omgegaan met verandering?

Wat is het welbevinden nu, hoe voelt men zich nu?

Hoe groot is het vermogen om flexibel te zijn bij mens en team?

Veerkracht is hét onderliggende woord; dat is wat je wilt als organisatie. Mensen die mentaal vaardig zijn om met tegenslag, onzekerheid, of nieuwe verantwoordelijkheden om te gaan. En teams met het vermogen om samen de werkdruk te managen, om te gaan met verandering en een proactieve houding aan te nemen bij nieuwe uitdagingen.

Ons Veerkracht-model maakt onderscheid tussen persoonlijk niveau en teamniveau. Beide vormen hebben een directe positieve werking op teamprestaties. En er is een indirecte werking die loopt via hogere betrokkenheid van individuele medewerkers.

Ons aanbod

De Veerkracht Module bestaat uit een online vragenlijst onder uw medewerkers, twee sessies per team en een adviesgesprek met het management. NB Planning: u kunt overwegen om de meting uit te voeren in juni. Dit duurt slechts enkele minuten per medewerker. We plannen de eerste sessie dan in juli, de tweede sessie na de zomervakantie.

Inhoud vragenlijst

We bevragen hoe men de periode begin maart-mei heeft ervaren en welke leerervaringen daarbij zijn opgedaan. Daarna checken we het welbevinden op dit moment, waarbij we kijken naar psychologische basisbehoeften, motivatie en stress. Ten slotte brengen we met 28 stellingen zowel Individuele Veerkracht als Team Veerkracht gericht in kaart.

We leveren per team een frisse rapportage met gefundeerde en bruikbare informatie over veerkracht, welbevinden en teamcultuur.

Daarna faciliteren we twee sessies van 2,5 uur om de uitkomsten te duiden en met focus aan de slag te gaan met verbeteracties. Tussen de sessies zit een paar weken.

Daarnaast organiseren we een reflectiesessie met HR en/of het management team.

Meer informatie? Vul het formulier in en we hebben contact!

Contact Us Short