Team in crisis

 In Casus, Organisatiecultuur, Steducatief

Op een school voor speciaal onderwijs (70 fte) was een vertrouwensbreuk ontstaan tussen directie en vakspecialisten. Teamleden ervoeren top-down sturing, de dialoog zat ook na diverse interventies volledig vast. Om uit de impasse te raken, kozen we een pragmatische aanpak. We hebben een verbeterteam geformeerd dat onder onze regie drie maanden intensief samenwerkte om de echte issues in de school te benoemen. En om daarbij oplossingen aan te reiken. Steda bracht kennis in en coachte on-the-job, vooral op disfunctionele communicatie. Verder lag onze rol in de schakelfunctie naar de directeur en het bestuur. Het resultaat was een gedragen verbeterplan, maar bovenal een nieuwe werkbare situatie op de school. Twee maanden later bleek de medewerkertevredenheid significant gestegen. Wij zijn trots op dit project, vanwege de problematische startsituatie en de snelheid waarmee het gelukt is een ommekeer te realiseren.

Aanbeveling (referentie op aanvraag)
“Steda heeft ons fantastisch geholpen in een situatie waarin we als bestuur weinig ruimte meer zagen. De dialoog, die volledig vastzat, is in korte tijd omgebogen. En er is succesvol nieuwe verbinding gelegd tussen het team en de directeur, wat voor ons als bestuur het grootste zorgpunt was. Ik ben buitengewoon tevreden over deze interventie, zeer goed werk!”

Aanbevolen
MarktgerichtWelbevinden op het werk