Steda contact

Het beste uit je team halen

Samen de juiste dingen doen, geen energie verliezen door onderhuidse irritaties en je gesteund voelen door een passende structuur. Onze begeleiding gaat over investeren in je mensen, in het leiderschap en in hoe je samenwerkt. We stoppen tijd en energie in het komen tot gedeelde beelden over doelen, goede rol- en taakverdeling en leren van elkaar. Het versterken van de intrinsieke kracht van het team, dat is onze focus.

Aanpak, visie

Sterker maken van teams begint met een goede diagnose: waar staat het team, wat speelt er, hoe voelt men zich, waar willen we naartoe. We doen een 0-meting, voeren gesprekken en observeren. Vanuit daar bepalen we de route voor de gewenste verandering.

We stimuleren initiatief, meedenken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Coaching van de teamleider of manager is vast onderdeel van onze aanpak. Het gedrag van de leider is altijd relevant voor hoe het team opereert. En, deze gesprekken verbinden met de bovenstroom en zorgen voor borging.

We begeleiden, coachen, trainen en leggen verbindingen. Onze inzet is afhankelijk van de situatie, maar ons uitgangspunt is altijd:

Steda Eigenaarschap bij managers: zonder betrokkenheid werkt het niet
Steda Doelgericht werken met aantoonbaar effect: een 0-1 aanpak geeft energie
Steda Leren op en van de werkvloer: maak meedenken leuk en lonend

Kennismaken?

 

Contact Us Short

Welbevinden op het werk