Steda contact

Het beste uit je team halen

Samen de juiste dingen doen, geen energie verliezen door onderhuidse irritaties en je gesteund voelen door een passende structuur. Onze begeleiding gaat over investeren in je mensen, in het leiderschap en in hoe je samenwerkt. We stoppen tijd en energie in het komen tot gedeelde beelden over doelen, goede rol- en taakverdeling en leren van elkaar. Het versterken van de intrinsieke kracht van het team, dat is onze focus.

Aanpak, visie

Het gaat over maatwerk, dus we besteden goed aandacht aan de diagnose: waar staat het team, wat speelt er, hoe voelt men zich, waar willen we naartoe. We doen een 0-meting, voeren gesprekken en observeren. Vanuit daar bepalen we de route voor de gewenste verandering.

We stimuleren initiatief, meedenken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Coaching van de teamleider of manager is vast onderdeel van onze aanpak. Het gedrag van de leider is altijd relevant voor hoe het team opereert. Plus, deze gesprekken verbinden met de bovenstroom en zorgen voor borging.

Kennismaken?

 

Contact Us Short
reCAPTCHA

Verbinding met het management

Doelgericht werken met meetbaar effect (0-1 metingen)

Medewerkers betrekken bij het zoeken naar oplossingen

Welbevinden op het werk