Terug naar school: organiseren vanuit vertrouwen

 In Organisatiecultuur, Steducatief

Vanaf medio mei gaan de scholen weer open. Wat zijn werkbare oplossingen, wat is nodig, hoe ga je faseren? En hoe zorg je voor vertrouwen bij je mensen? Dat mensen meedoen en positief bijdragen?

“Back to school” gaat over vertrouwen bij medewerkers en behoud van veerkracht.

Het HOE wordt uitgewerkt door het veld zelf. Wij pleiten bij deze fase voor organiseren vanuit vertrouwen. Dit gaat enerzijds over herkennen en erkennen van emoties bij medewerkers. Anderzijds over het raadplegen van medewerkers over oplossingen en feedback vragen op plannen die ter tafel liggen of komen. Echt zien en betrekken van medewerkers draagt bij aan het verminderen van angst en dus minder uitval en weerstand.

Het belang van zien en gehoord worden

Na het sluiten van de scholen was er bij velen eerst onzekerheid: hoe moeten we dit organiseren, hoe werkt remote-lesgeven, welke tools zijn er, voel ik me competent? De sector heeft snel geschakeld. Mensen stapten uit hun comfortzone. Dat heeft naast onzekerheid en frustratie ook geleid tot creativiteit en versneld verder ontwikkelen van ICT-vaardigheden.

Ook bij het heropenen van de school is deze houding (‘van probleem naar uitdaging’) van groot belang. Wel komt er (bij velen) een krachtige emotie bij: angst. Hoe veilig kan ik werken op school? En er zijn diverse emoties rond hoop en verlangen. Sommigen hebben de wens dat alles weer wordt zoals het was, anderen kijken uit naar een echt nieuw normaal. Ons punt: zorg als leidinggevende dat je weet hoe mensen zich voelen. Herken en erken emoties. Als je emoties zoals angst negeert, wordt het implementeren van oplossingen nodeloos lastig. Als je ruimte geeft, ontstaat juist vertrouwen en bereidheid om de schouders er nog eens onder te zetten.

Het belang van meedenken aan oplossingen

Er zullen oplossingen moeten komen voor de ‘1,5 meter school’. Hoe kun je het zo organiseren dat iedereen zich comfortabel voelt om weer naar school te komen? Het herontwerpen van een schooldag begint door eerst de relevante contactmomenten tussen de actoren (m.n. leerkrachten onderling) in kaart te brengen. Identificeer bij medewerkers waar zij risico’s ervaren en inventariseer samen oplossingen daarvoor. Ons advies is om alle medewerkers hier vanaf het begin bij te betrekken, inclusief teambreed toetsen of men voorliggende maatregelen passend vindt voor de situatie op de eigen school. Dit klinkt logisch, maar wordt onder tijdsdruk of stress vaak vergeten. En juist door bewust en actief input te vragen bouw je aan vertrouwen en vergroot je de kans dat veerkracht behouden blijft.

En na deze fase: evalueer en hou het geleerde vast…

Steda en partners begeleiden organisaties op thema’s als samenwerken, realiseren van vernieuwing, leiderschapsontwikkeling, versterken van innovatiekracht, leren. We bieden onderzoek, adviseren, faciliteren.

Onze bijdrage ligt op het vlak van reflecteren en leren. We hebben tools om werkbeleving en ervaringen van leerkrachten en ouders snel en effectief in kaart te krijgen. Kwantitatief of kwalitatief onderzoek. En we begeleiden bij de duiding en het doorvertalen naar de praktijk in ‘het nieuwe normaal’. Na de fase van heropenen is het een goed moment om te evalueren over de gehele fase van afstandsleren. Wat heeft ons deze periode opgeleverd, wat hebben leerkrachten, ouders en kinderen vooral gewaardeerd? Wat kunnen wij er als school/ team er van leren? Waar zouden we meer mee moeten doen?

Meer weten? Mail Stef ten Dam via sjtendam@steda.nl

Recent Posts