Van Crisis naar Kracht – sector onderwijs

Nu Nederland weer op gang komt en ook uw school weer ‘aan gaat’, ontstaat er een goed moment om deze fase van de crisis te evalueren. Iedere medewerker heeft de afgelopen weken anders meegemaakt. Door dit te delen verandert een individuele ervaring in een gezamenlijk inzicht. Dit versterkt de onderlinge band en stimuleert teamleren.

De module Van Crisis naar Krachtbiedt een krachtige spiegel: het laat zien hoe de medewerker de crisis heeft ervaren, plaatst dit in een breder perspectief en geeft zicht op kansen in het versterken van de onderwijskwaliteit.

De module bestaat uit een evenwichtige digitale vragenlijst onder uw medewerkers, een rapport met de opbrengsten in benchmark, een adviesgesprek en (optioneel) een teamsessie om verdiepend met elkaar in gesprek te gaan en richting te geven aan teamleren.

Kortom, welke leerervaringen zijn er en wat neem je mee uit de crisis, onderwijskundig en als team? De bouwstenen van de module zijn:

Wilt u samen met uw medewerkers terugkijken en leren van deze bizarre tijd? Weten wat deze periode met uw medewerkers heeft gedaan en het teamleren versterken? Vraag dan de brochure op van de module ‘Van Crisis Naar Kracht’.

Wat doen we in de basisopzet van deze leermodule?

Na het aanmelden ontvangt u praktische informatie;

Iedere medewerker ontvangt een uitnodigingsmail voor de enquête;

De enquêtes worden voor de zomervakantie ingevuld;

De rapportage ontvangt u in augustus;

In overleg plannen we het adviesgesprek en de teamsessie in.

Ja, ik ontvang graag meer informatie over deze leermodule:

Contact Us Short