Wat is marktgerichtheid?

 In Klantfocus

Een klantgerichte cultuur begint bij klantfocus. De blik naar buiten, weten wie je klanten zijn en welke behoeften jij als organisatie invult. Wij gebruiken graag de term marktgerichtheid. Los van de woorden, wat betekent dit in de praktijk? Hieronder staan enkele kenmerken kort toegelicht.

Verzamel continu informatie

Marktgericht werken hangt positief samen met financiële indicatoren, met productiviteit, met klanttevredenheid en met succesvol kunnen innoveren. De basis ligt in het marketingconcept, waarbij alles draait om het kennen van de behoeften van je doelmarkt. Onderzoek je klanten zorgvuldig en zoek het diepe begrip, de vraag achter de vraag. Praktische implicaties zijn:

Steda Verzamel continu kennis over je klanten en de klantbehoeften.
Steda Verspreid kennis over alle afdelingen en deel informatie zonder voorbehoud.
Steda Zorg voor ontvankelijkheid voor deze kennis, maak het leuk en ‘levend’.

Uiteraard is het belangrijk om de behoefte van klanten beter in te vullen dan je concurrenten doen. Zorg dat je je concurrenten kent en hoe zij de markt benaderen.

Leg nadruk op klantretentie

Het is altijd makkelijker en goedkoper om aan bestaande klanten te verkopen, dan om nieuwe klanten te werven. En bij loyale klanten is er kans op positief aanbevelen en dus op nieuwe warme leads. Aan de andere kant, als je klanten verliest, wordt de druk om te werven om dit effect te compenseren steeds groter. Sommige klanten blijven als je simpelweg doet wat je toezegt. Anderen evalueren steeds opnieuw hoe goed je op specifieke aspecten scoort en stellen steeds hogere eisen. In het algemeen zien we de laatste jaren dat klantbeleving steeds belangrijker wordt. Zorg dat je weet waarom klanten positief over je zijn.

Sta open voor feedback & bouw aan interne klantcultuur

Als organisatie kun je alleen leren van fouten of successen, als je bereid bent om contactmomenten met klanten of klantervaringen te evalueren. Zorg bij elke klacht of compliment dat je dit openlijk met intern betrokkenen kunt bediscussiëren. Zorg dat je feedback effectief kunt omzetten naar acties. Wat breder bezien, gaat dit over het betrekken van medewerkers en zorgen dat iedereen weet wat zijn bijdrage is aan de keten aan activiteiten die je voor de klant verricht.

Wil je komen tot een meer klantgerichte cultuur? Wil je meer kennis van je klant en ook meer betrokkenheid van je medewerkers hierbij? Steda biedt zowel onderzoek als begeleiding. Neem als je interesse hebt contact op met Stef ten Dam (sjtendam@steda.nl).

Aanbevolen
KlantbehoefteTeam in crisis