Als je in het onderwijs werkt, moet er van alles, zo voelt het vaak. Meer dan vroeger. Er is administratieve druk. Klassen zijn groter. Er is meer problematiek bij kinderen. We zijn drukker dan ooit, het voelt lang niet altijd oké.

Laten we één stap terug doen…

Waarom werk je ook alweer in het basisonderwijs..?

Plezier, voldoening en zingeving ervaren in je werk, dat is de kern. Laten we dat weer centraal stellen.

We geloven dat medewerkers het verschil maken. En dat mensen beter presteren, als ze lekker in hun vel zitten.

We geloven dat ouders ten diepste willen dat hun zich kind goed voelt op school. En dat kinderen beter leren, als ze lekker in hun vel zitten.

We geloven dat professioneel organiseren en organisatiekwaliteit steeds meer een must is, anders hou je mensen niet vast.

Laten we dan ook op die kernpunten gaan meten en richting geven aan wat we willen. 

Medewerkers maken het verschil

De tevredenheid van medewerkers meten we via ons WPS-model: Welbevinden en Professionele School. We meten enerzijds het persoonlijke perspectief, zoals het ervaren van plezier, voldoening en zingeving. Dit raamwerk komt uit de positieve psychologie en is goed gefundeerd. Daarnaast vragen we naar de ervaringen over de kwaliteit van de organisatie, zoals faciliteiten om je werk goed te kunnen doen, de cultuur in het team en het elkaar sterker maken, het management en de manier waarop je begeleid wordt. Mensen ervaren de survey als prettig om in te vullen, het gaat écht over jou.

Ouders merken het verschil

Bij ouders vragen we eerst naar het welbevinden van hun kind in de klas. Zij beantwoorden een kort vraagblok pér kind. Daar ligt in opze optiek de primaire betrokkenheid van ouders bij de school. Dan is er een to-the-point vraagblok over de school als geheel. Onze aanpak onderscheidt zich door de focus op het groepsniveau. Over elke groep komt feedback beschikbaar. Het biedt nieuwe input voor het gesprek tussen leidinggevende en werkvloer.

Kennismaken?

We adviseren graag over de ins en outs van dit type metingen en hoe dit kan aansluiten bij het beleid van het bestuur.

Steda biedt maatwerk voor een bestuur, met vervolgens een afgestemd meetproduct voor alle aangesloten scholen. Dit is fijn werken in het proces, het is extra relevant omdat je als bestuur je eigen benchmark krijgt, en het is efficiënt omdat zaken rond contracten en dataverwerking centraal afgesloten worden. De belasting per school is gering.

We komen graag langs om onze aanpak toe te lichten en bij u te vragen waar uw behoefte ligt. Het begint altijd met een gesprek.. Neemt u contact met ons op?

Neem contact op voor een afspraak:

Contact Us Short
reCAPTCHA

Lees meer in onze blog Steducatief.