Welbevinden en Professionele School

Steda ondersteunt scholen die de transitie willen maken van (passieve) medewerkerstevredenheid naar actief sturen op een ontwikkelingsgerichte aanpak waar persoonlijke groei en samenwerken centraal staan. Wij adviseren en zorgen voor een MTO dat gefundeerd persoonlijk welbevinden en organisatiekwaliteit meet, passend bij de HR-visie van het schoolbestuur.

Als je in het onderwijs werkt, moet er van alles, zo voelt het vaak. Meer dan vroeger. Er is administratieve druk. Klassen zijn groter. Er is meer problematiek bij kinderen.

We zijn drukker dan ooit, het voelt lang niet altijd oké.

Laten we één stap terug doen…

Wat is ook alweer de basis?

Vakmensen die plezier, voldoening en zingeving ervaren in hun werk, dat is de kern. Laten we dat weer centraal stellen.

We geloven dat medewerkers het verschil maken. En dat mensen beter presteren, als ze lekker in hun vel zitten.

We geloven dat investeren in persoonlijke ontwikkeling loont.

We geloven in leiderschap dat talentmanagement eigentijds vormgeeft, vanuit een steeds meer coachende stijl.

We geloven dat professioneel organiseren en organisatiekwaliteit steeds meer een must is, anders hou je mensen niet vast.

Laten we dan ook op die kernpunten gaan meten en richting geven aan wat we willen.

Medewerkers maken het verschil

Ons MTO ondersteunt scholen die actief sturen (of dit willen gaan doen) op een ontwikkelingsgerichte aanpak waar persoonlijke groei en samenwerken centraal staan.

We meten het persoonlijke perspectief met vragen die gefundeerd zijn vanuit de positieve psychologie. Dit onderdeel gaat écht over jou als individu in de context van werk. Daarna vragen we feedback van medewerkers over de kwaliteit van de organisatie: management en leiderschap, faciliteiten, teamcultuur en samenwerken, P&O beleid en onderwijsproces.

De uitkomsten bieden een krachtig handvat voor personeelsbeleid en sturen op een ontwikkelingsgericht werkklimaat voor de vakmensen die de school samen maken.

Het begint met een gesprek..

We horen graag waar uw behoefte ligt. Hoe kunnen wij uw HR-beleid en de werkpraktijk van de schoolleiders ondersteunen? Zullen we een afspraak maken?

Contact Us Short

Recente klanten in de sector onderwijs

Lees meer in onze blog Steducatief.