Welbevinden en professionele cultuur

Veel schoolbesturen willen de transitie maken van (passieve) medewerkerstevredenheid naar actief sturen op een ontwikkelingsgerichte aanpak waar persoonlijke groei en samenwerken centraal staan. Wij bieden hiervoor een MTO dat gefundeerd het persoonlijk welbevinden van medewerkers in kaart brengt en beelden ophaalt over de school als professionele organisatie. Wij luisteren naar uw visie en passen onze vragenlijst daarop aan, zodat u eigenaarschap voelt en de uitkomsten maximaal betekenisvol voor u zijn.

Als je in het onderwijs werkt, moet er van alles, zo voelt het vaak. Meer dan vroeger. Er is administratieve druk. Klassen zijn groter. Er is meer problematiek bij kinderen.

We zijn drukker dan ooit, het voelt lang niet altijd oké.

Laten we één stap terug doen…

Wat is ook alweer de basis?

Vakmensen die plezier, voldoening en zingeving ervaren in hun werk, dat is de kern. Laten we dat weer centraal stellen.

We geloven dat medewerkers het verschil maken. En dat mensen beter presteren, als ze lekker in hun vel zitten.

We geloven in leiders die investeren in hun mensen, steeds meer vanuit een coachende stijl.

We geloven dat professioneel organiseren steeds meer ‘must’ is, anders hou je mensen niet vast.

Laten we dan ook op die kernpunten gaan meten en richting geven aan wat we willen.

Medewerkers maken het verschil

Ons MTO ondersteunt scholen die (willen) sturen op een ontwikkelingsgerichte aanpak waar persoonlijke groei en samenwerken centraal staan.

We meten het medewerkersperspectief met vragen die gefundeerd zijn vanuit de positieve psychologie. Dit gaat écht over jou als individu, in de context van werk. Daarna vragen we feedback over de kwaliteit van de organisatie: management en leiderschap, faciliteiten, teamcultuur en samenwerken, P&O beleid en onderwijsproces.

De uitkomsten bieden een krachtig handvat voor personeelsbeleid en teamontwikkeling.

Het begint met een gesprek..

We horen graag waar uw behoefte ligt. Hoe kunnen wij uw HR-beleid en de werkpraktijk van de schoolleiders ondersteunen? Zullen we een afspraak maken?

Contact Us Short

Recente klanten in de sector onderwijs