Buiten winnen begint steeds meer binnen

In de huidige snel veranderende wereld zien we twee overkoepelende thema’s als het gaat om organisatiecultuur en hoe je zaken organiseert:

Inspirerend werkgever zijn

Een werkomgeving creëren waar mensen wíllen zijn in plaats van moeten zijn en energie krijgen van hun werkzaamheden en het samenwerken.

Innovatief ondernemer zijn

Meer dan ooit vernieuwen, kunnen veranderen om in de wereld van morgen nog meer waarde toe te voegen voor je klant.

Welbevinden op het werk

Dit gaat over het belang van welbevinden in je organisatie. Dit is relevant in de hele keten van werven (je bedrijf als aantrekkelijk merk neerzetten), inwerken (aansluiten op je cultuur en waarden) tot groei en ontwikkeling van personeel (kwaliteit leveren, laag verzuim, behoud).

Het andere belang is uiteraard de missie van de organisatie. Dat is de andere stroom. Die gaat over verandering, innovatie en het steeds beter voldoen aan de klantwens.

Als je vol inzet op veranderprocessen zonder echt aandacht voor een fijne werkomgeving, blijft dat altijd een stroperig proces met veel ongenoegen en stress. Uiteindelijk zoek je balans. Als een inspirerende organisatiecultuur energie losmaakt bij medewerkers, dan kunnen zij die energie benutten om te vernieuwen. En als vernieuwing leidt tot succes of positieve klantreacties, stroomt nieuwe energie de organisatie in.

Medewerkers die zich goed voelen in hun werk, dat is de basis onder duurzaam succes.

We geloven dat medewerkers het verschil maken. En dat mensen beter presteren, als ze lekker in hun vel zitten.

We geloven dat klanten ten diepste aandacht van hun financiële partner willen. En aandacht komt van medewerkers, niet van systemen.

We geloven dat organisatiecultuur steeds belangrijker wordt om medewerkers te vinden en ze vast te houden.

Laten we dan ook op die kernpunten gaan meten en richting geven aan wat we willen. 

Zorg dat je weet hoe medewerkers zich voelen. Peil de organisatiecultuur.

Het welbevinden van je mensen en de organisatiecultuur vraagt continu aandacht. Regelmatig peilen hoort daar bij, want aandacht begint altijd met luisteren. Hoe voelen mensen zich in de organisatie? Wat hebben ze nodig om het werk nog beter te doen? Wij gebruiken hiervoor ons WPO-model: Welbevinden en Professionele Organisatie.

Welbevinden en Professionele Organisatie 

Online survey onder medewerkers + adviesgesprek

Doelgroep: MKB Accountancy vanaf 15 personeelsleden

Thema’s: Welbevinden, organisatiecultuur, klantfocus

We meten persoonlijk welbevinden met een raamwerk uit de positieve psychologie. Mensen ervaren dit als prettig om in te vullen, dit onderdeel gaat ook écht over jou als individu. Ook peilen we de beeldvorming over kwaliteit in de organisatie, met stellingen over faciliteiten, leidinggeven, cultuur en personeelsbeleid. Dit biedt inzicht in concrete knoppen waaraan je kunt draaien.

Verder geven medewerkers in een vraagblok ‘Klantfocus’ feedback over de dienstverlening die jullie als kantoor bieden. En als extra feature hebben we korte cultuurscan ‘Integriteit van de accountant’ opgenomen. Hier reageren medewerkers op enkele concrete items rondom dit wezenlijke thema.

Meer weten? Vul het formulier in en we nemen contact op.

Neem contact op voor meer informatie en de kosten

Contact Us Short