Werkgeluk: een zaak van Marketing?

 In Organisatiecultuur

Laat de klant toe in je organisatie; het zal je organisatie gelukkiger maken!

Steeds meer organisaties adopteren geluk als business model. Zij kiezen hiermee een frisse zienswijze om medewerkers langs nieuwe lijnen te verbinden. Vaak is de aanvliegroute bottom-up vanuit het individu, met vragen als: welke houding neem jij mee? Of, hoe ga jij als persoon om met verandering? Wij hebben het thema nu, in een landelijk onderzoek, bekeken vanuit organisatorisch perspectief.

Ons onderzoek toont een sterke relatie tussen werkgeluk en de mate waarin medewerkers ervaren dat de organisatie marktgericht opereert. Bij organisaties die hun klanten goed kennen en waar klantervaringen openlijk worden gedeeld, juist daar meten we hoog werkgeluk. Dit gaat over een cultuur die past bij het Marketingconcept (Kotler): sluit aan bij wat klanten willen en neem medewerkers op alle niveaus hierin mee. Naar buiten kijken dus, met z’n allen.

Dit klinkt simpel, maar bij veel organisaties zit de klant niet op deze wijze in de haarvaten. Wel geldt, je kunt morgen beginnen om dit te organiseren…

Een tweede bevinding is dat werkgeluk primair samenhangt met de factor plezier. Als je wilt bouwen aan een betere ‘employee experience’, dan ligt daar het eerste haakje. De correlatie van werkgeluk met het diepere niveau van zingeving is minder sterk. Begin dus bij wat dagelijks zichtbaar is (waar haal je wel/niet plezier uit?) en richt daaromheen verbeterprojecten in. En definieer zingeving zo praktisch mogelijk in het perspectief van de klant: wat leveren we, hoe goed doen we dat, wordt de klant er blij van?

Ten derde, het verhogen van werkgeluk in de organisatie begint aan de Top. Er moet een toekomstvisie zijn die mensen inspireert en bindt. Er is vertrouwen nodig in een bestendige toekomst van de organisatie zelf. Daarnaast hangt werkgeluk sterk samen met het hebben van vertrouwen in de directie. Anders gezegd, als de juiste kaders ontbreken, kun je niet verwachten dat de individuele medewerker hoog scoort op werkgeluk.

Werkgeluk gaat dus over plezier en vertrouwen en is niet alleen een zaak van de werkvloer. Maar vooral relevant is de correlatie tussen werkgeluk en de kwaliteit die je als organisatie hebt om ‘naar buiten te kijken’. Laat de klant toe in je organisatie; het zal je organisatie gelukkiger maken!

Steda heeft dit onderzoek uitgevoerd als partner van het landelijke event Happy People – Better Business, dat op 28 maart 2017 werd georganiseerd door het HappinessBureau. Lees hier het rapport: Geluk in Werk.

Aanbevolen
Heb jij zeventien kamelen?Procesbegeleiding